Walk in circle

2022

Kunstsone Nesttun will have three preformative walks during Fana Kulturdager week 43 in 2022 and we would like to invite you to join. The performance is called WALK IN CIRCLE and is a physical mapping of human organic movement in public space. Routes are drawn on a map starting from Nesttun square. The routes have the shape of perfect circles of different sizes. The aim is to walk one of the circles as precisely as possible. buildings, fences, water, motorways will create obstacles on the way which the participants will find their own ways to avoid, in order to follow the circular route. GPS tracking follows the participants' actual movements. The experience of trying to walk in a perfect circle and the history of the encounters, the obstacles, people's movement patterns is an important element in our mapping of Nesttun. The walking pattern becomes drawings after the GPS tracking that we will use as part of the final Kunstsone work on Nesttun square.

Kunstsone is supported by Bergen municipality, Norwegian Art Council and KORO Art in public spaces.

...

Kunstsone Nesttun skal ha tre preformative vandringer under Fana Kulturdager uker 43 i 2022 og vi vil gjerne invitere deg til å bli med. Performancen heter GÅ I SIRKEL og er en fysisk kartlegging av menneskets organiske bevegelse i offentlig rom. På et kart tegnes ruter Med utgangspunkt i Nesttun torg. Rutene har formen av perfekte sirkler i ulik størrelse Målet er å gå en av sirklene så presist som mulig. bygninger, gjerder, vann, bilveier vil skape hinder på veien som deltakerne finner egne måter å unngå, for å følge den sirkulære traseen. GPS sporing følgjer deltakernes faktiske bevegelser. Opplevelsen av å forsøke å gå i en perfekt sirkel og historien av møtene, hindringene, folk sine bevegelsesmønstre er et viktig element i vår kartlegging av Nesttun. Gå-mønsteret blir til tegninger etter GPS sporingen som vi vil bruke som en del av det endelige Kunstsone verket på Nesttun torg.

Kunstsone er støttet av Bergen kommune, Kulturdirektoratet og KORO - Kunst i offentlige rom / Public Art Norway.